bu lông nở cường độ cao

Bu lông nở thép cường độ cao MKT B chuyên dùng cho lắp đặt kết cấu thép, nhôm kính, vì kèo thép chịu nhổ và lực cắt lớn

HIỂN THỊ TẤT CẢ 2

logo