bu lông giãn nở thép

Bu lông nở thép cường độ cao chuyên dùng cho lắp đặt kết cấu thép, nhôm kính, vì kèo thép chịu nhổ và lực cắt lớn

HIỂN THỊ TẤT CẢ 2

logo